Πατησίων 178, Αττική, Αττικής - Τ.Κ.: 11257

Τηλέφωνο: 6944032046,6980318341

E-mail: mpintakos@hotmail.com

Υπεύθυνος: ΜΠΙΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατηγορία: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Επισκεψιμότητα: 2527

Ιστοσελίδα: http://www.afoimpintakou.gr